Anonyme - Login / New account

New tab

Expert Mode


RDF document: 1353 triples, 73 subjects , 35 predicates, 932 objects, 26 objects from page URI, type(s) Propriété Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order Create instance of  Propriété <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property> - Named graph
20 data not fitting user language (en)

formát komprese > cs data from Internet  , kompressionsformat > da data from Internet  , formato de compresión > es data from Internet  , formato di compressione > it data from Internet  , compression format > en data from Internet  , Kompressionsformatet for distributionen som indeholder data i et komprimeret format, fx for at reducere størrelsen af downloadfilen. > da data from Internet  , Formát komprese souboru, ve kterém jsou data poskytována v komprimované podobě, např. ke snížení velikosti souboru ke stažení. > cs data from Internet  , The compression format of the distribution in which the data is contained in a compressed form, e.g. to reduce the size of the downloadable file. > en data from Internet  , Il formato di compressione della distribuzione nel quale i dati sono in forma compressa, ad es. per ridurre le dimensioni del file da scaricare. > it data from Internet  , El formato de la distribución en el que los datos están en forma comprimida, e.g. para reducir el tamaño del archivo a bajar. > es data from Internet  , Distribution Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order Create instance of  Distribution <http://www.w3.org/ns/dcat#Distribution> - data from Internet  , Media Type Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order Create instance of  Media Type <http://purl.org/dc/terms/MediaType> - data from Internet  ,  , https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/ Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Propriété Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order Create instance of  Propriété <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property> - data from Internet  , ObjectProperty Image of ObjectProperty: http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order Create instance of  ObjectProperty <http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty> - data from Internet  , Format Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Kompressionsformatet for distributionen som indeholder data i et komprimeret format, fx for at reducere størrelsen af downloadfilen. > da data from Internet  , Formát komprese souboru, ve kterém jsou data poskytována v komprimované podobě, např. ke snížení velikosti souboru ke stažení. > cs data from Internet  , The compression format of the distribution in which the data is contained in a compressed form, e.g. to reduce the size of the downloadable file. > en data from Internet  , Il formato di compressione della distribuzione nel quale i dati sono in forma compressa, ad es. per ridurre le dimensioni del file da scaricare. > it data from Internet  , El formato de la distribución en el que los datos están en forma comprimida, e.g. para reducir el tamaño del archivo a bajar. > es data from Internet  , Nueva propiedad agregada en DCAT 2.0. > es data from Internet  , Nuova proprietà aggiunta in DCAT 2.0. > it data from Internet  , New property added in DCAT 2.0. > en data from Internet  , Ny egenskab tilføjet i DCAT 2.0. > da data from Internet  , Nová vlastnost přidaná ve verzi DCAT 2.0. > cs data from Internet  , Tato vlastnost se použije, když jsou soubory v distribuci komprimovány, např. v ZIP souboru. Formát BY MĚL být vyjádřen pomocí typu média definovaného v registru IANA https://www.iana.org/assignments/media-types/, pokud existuje. > cs data from Internet  , Questa proprietà deve essere utilizzata quando i file nella distribuzione sono compressi, ad es. in un file ZIP. Il formato DOVREBBE essere espresso usando un tipo di media come definito dal registro dei tipi di media IANA https://www.iana.org/assignments/media-types/, se disponibile. > it data from Internet  , Esta propiedad se debe usar cuando los archivos de la distribución están comprimidos, por ejemplo en un archivo ZIP. El formato DEBERÍA expresarse usando un 'media type', tales como los definidos en el registro IANA de 'media types' https://www.iana.org/assignments/media-types/, si está disponibles. > es data from Internet  , Denne egenskab kan anvendes når filerne i en distribution er blevet komprimeret, fx i en ZIP-fil. Formatet BØR udtrykkes ved en medietype som defineret i 'IANA media types registry', hvis der optræder en relevant medietype dér: https://www.iana.org/assignments/media-types/. > da data from Internet  , This property is to be used when the files in the distribution are compressed, e.g. in a ZIP file. The format SHOULD be expressed using a media type as defined by IANA media types registry https://www.iana.org/assignments/media-types/, if available. > en data from Internet  , 6 data from Internet  ,  ,