Anonyme - Login / New account

New tab

Expert Mode


RDF document: 1353 triples, 73 subjects , 35 predicates, 932 objects, 33 objects from page URI, type(s) classe Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order Create instance of  classe <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class> - Named graph
35 data not fitting user language (en)

Distribution > en data from Internet  , Distribution > fr data from Internet  , Distribution > da data from Internet  , Distribuce > cs data from Internet  , Distribuzione > it data from Internet  , 配信 > ja data from Internet  , Distribución > es data from Internet  , Διανομή > el data from Internet  , التوزيع > ar data from Internet  , Rappresenta una forma disponibile e specifica del dataset. Ciascun dataset può essere disponibile in forme differenti, che possono rappresentare formati diversi o diversi punti di accesso per un dataset. Esempi di distribuzioni sono un file CSV scaricabile, una API o un RSS feed. > it data from Internet  , A specific representation of a dataset. A dataset might be available in multiple serializations that may differ in various ways, including natural language, media-type or format, schematic organization, temporal and spatial resolution, level of detail or profiles (which might specify any or all of the above). > en data from Internet  , En specifik repræsentation af et datasæt. Et datasæt kan være tilgængelig i mange serialiseringer der kan variere på forskellige vis, herunder sprog, medietype eller format, systemorganisering, tidslig- og geografisk opløsning, detaljeringsniveau eller profiler (der kan specificere en eller flere af ovenstående). > da data from Internet  , Représente une forme spécifique d'un jeu de données. Caque jeu de données peut être disponible sous différentes formes, celles-ci pouvant représenter différents formats du jeu de données ou différents endpoint. Des exemples de distribution sont des fichirs CSV, des API ou des flux RSS. > fr data from Internet  , Konkrétní reprezentace datové sady. Datová sada může být dostupná v různých serializacích, které se mohou navzájem lišit různými způsoby, mimo jiné přirozeným jazykem, media-typem či formátem, schematickou organizací, časovým a prostorovým rozlišením, úrovní detailu či profily (které mohou specifikovat některé či všechny tyto rozdíly). > cs data from Internet  , Αναπαριστά μία συγκεκριμένη διαθέσιμη μορφή ενός συνόλου δεδομένων. Κάθε σύνολο δεδομενων μπορεί να είναι διαθέσιμο σε διαφορετικές μορφές, οι μορφές αυτές μπορεί να αναπαριστούν διαφορετικές μορφές αρχείων ή διαφορετικά σημεία διάθεσης. Παραδείγματα διανομών συμπεριλαμβάνουν ένα μεταφορτώσιμο αρχείο μορφής CSV, ένα API ή ένα RSS feed. > el data from Internet  , شكل محدد لقائمة البيانات يمكن الوصول إليه. قائمة بيانات ما يمكن أن تكون متاحه باشكال و أنواع متعددة. ملف يمكن تحميله أو واجهة برمجية يمكن من خلالها الوصول إلى البيانات هي أمثلة على ذلك. > ar data from Internet  , データセットの特定の利用可能な形式を表わします。各データセットは、異なる形式で利用できることがあり、これらの形式は、データセットの異なる形式や、異なるエンドポイントを表わす可能性があります。配信の例には、ダウンロード可能なCSVファイル、API、RSSフィードが含まれます。 > ja data from Internet  , Una representación específica de los datos. Cada conjunto de datos puede estar disponible en formas diferentes, las cuáles pueden variar en distintas formas, incluyendo el idioma, 'media-type' o formato, organización esquemática, resolución temporal y espacial, nivel de detalle o perfiles (que pueden especificar cualquiera o todas las diferencias anteriores). > es data from Internet  ,  , http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/ Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , classe Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order Create instance of  classe <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class> - data from Internet  , Class Image of Class: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order Create instance of  Class <http://www.w3.org/2002/07/owl#Class> - data from Internet  , Rappresenta una forma disponibile e specifica del dataset. Ciascun dataset può essere disponibile in forme differenti, che possono rappresentare formati diversi o diversi punti di accesso per un dataset. Esempi di distribuzioni sono un file CSV scaricabile, una API o un RSS feed. > it data from Internet  , A specific representation of a dataset. A dataset might be available in multiple serializations that may differ in various ways, including natural language, media-type or format, schematic organization, temporal and spatial resolution, level of detail or profiles (which might specify any or all of the above). > en data from Internet  , En specifik repræsentation af et datasæt. Et datasæt kan være tilgængelig i mange serialiseringer der kan variere på forskellige vis, herunder sprog, medietype eller format, systemorganisering, tidslig- og geografisk opløsning, detaljeringsniveau eller profiler (der kan specificere en eller flere af ovenstående). > da data from Internet  , Représente une forme spécifique d'un jeu de données. Caque jeu de données peut être disponible sous différentes formes, celles-ci pouvant représenter différents formats du jeu de données ou différents endpoint. Des exemples de distribution sont des fichirs CSV, des API ou des flux RSS. > fr data from Internet  , Konkrétní reprezentace datové sady. Datová sada může být dostupná v různých serializacích, které se mohou navzájem lišit různými způsoby, mimo jiné přirozeným jazykem, media-typem či formátem, schematickou organizací, časovým a prostorovým rozlišením, úrovní detailu či profily (které mohou specifikovat některé či všechny tyto rozdíly). > cs data from Internet  , Αναπαριστά μία συγκεκριμένη διαθέσιμη μορφή ενός συνόλου δεδομένων. Κάθε σύνολο δεδομενων μπορεί να είναι διαθέσιμο σε διαφορετικές μορφές, οι μορφές αυτές μπορεί να αναπαριστούν διαφορετικές μορφές αρχείων ή διαφορετικά σημεία διάθεσης. Παραδείγματα διανομών συμπεριλαμβάνουν ένα μεταφορτώσιμο αρχείο μορφής CSV, ένα API ή ένα RSS feed. > el data from Internet  , شكل محدد لقائمة البيانات يمكن الوصول إليه. قائمة بيانات ما يمكن أن تكون متاحه باشكال و أنواع متعددة. ملف يمكن تحميله أو واجهة برمجية يمكن من خلالها الوصول إلى البيانات هي أمثلة على ذلك. > ar data from Internet  , データセットの特定の利用可能な形式を表わします。各データセットは、異なる形式で利用できることがあり、これらの形式は、データセットの異なる形式や、異なるエンドポイントを表わす可能性があります。配信の例には、ダウンロード可能なCSVファイル、API、RSSフィードが含まれます。 > ja data from Internet  , Una representación específica de los datos. Cada conjunto de datos puede estar disponible en formas diferentes, las cuáles pueden variar en distintas formas, incluyendo el idioma, 'media-type' o formato, organización esquemática, resolución temporal y espacial, nivel de detalle o perfiles (que pueden especificar cualquiera o todas las diferencias anteriores). > es data from Internet  , これは、データセットの一般的な利用可能性を表わし、データの実際のアクセス方式に関する情報(つまり、直接ダウンロードなのか、APIなのか、ウェブページを介したものなのか)を意味しません。dcat:downloadURLプロパティーの使用は、直接ダウンロード可能な配信を意味します。 > ja data from Internet  , Denne klasse repræsenterer datasættets overordnede tilgængelighed og giver ikke oplysninger om hvilken metode der kan anvendes til at få adgang til data, dvs. om adgang til datasættet realiseres ved direkte download, API eller via et websted. Anvendelsen af egenskaben dcat:downloadURL indikerer at distributionen kan downloades direkte. > da data from Internet  , Αυτό αναπαριστά μία γενική διαθεσιμότητα ενός συνόλου δεδομένων και δεν υπονοεί τίποτα περί του πραγματικού τρόπου πρόσβασης στα δεδομένα, αν είναι άμεσα μεταφορτώσιμα, μέσω API ή μέσω μίας ιστοσελίδας. Η χρήση της ιδιότητας dcat:downloadURL δείχνει μόνο άμεσα μεταφορτώσιμες διανομές. > el data from Internet  , Ceci représente une disponibilité générale du jeu de données, et implique qu'il n'existe pas d'information sur la méthode d'accès réelle des données, par exple, si c'est un lien de téléchargement direct ou à travers une page Web. > fr data from Internet  , Toto popisuje obecnou dostupnost datové sady. Neimplikuje žádnou informaci o skutečné metodě přístupu k datům, tj. zda jsou přímo ke stažení, skrze API či přes webovou stránku. Použití vlastnosti dcat:downloadURL indikuje přímo stažitelné distribuce. > cs data from Internet  , Questa classe rappresenta una disponibilità generale di un dataset e non implica alcuna informazione sul metodo di accesso effettivo ai dati, ad esempio se si tratta di un accesso a download diretto, API, o attraverso una pagina Web. L'utilizzo della proprietà dcat:downloadURL indica distribuzioni direttamente scaricabili. > it data from Internet  , Esta clase representa una disponibilidad general de un conjunto de datos, e implica que no existe información acerca del método de acceso real a los datos, i.e., si es un enlace de descarga directa o a través de una página Web. > es data from Internet  , This represents a general availability of a dataset it implies no information about the actual access method of the data, i.e. whether by direct download, API, or through a Web page. The use of dcat:downloadURL property indicates directly downloadable distributions. > en data from Internet  , Datamanifestation > da data from Internet  , Datarepræsentation > da data from Internet  , Dataudstilling > da data from Internet  , Datadistribution > da data from Internet  , 20 data from Internet  ,  ,