Anonyme - Login / New account

New tab

Expert Mode


RDF document: 1353 triples, 73 subjects , 35 predicates, 932 objects, 43 objects from page URI, type(s) classe Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order Create instance of  classe <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class> - Named graph
38 data not fitting user language (en)

Jeu de données > fr data from Internet  , قائمة بيانات > ar data from Internet  , Datová sada > cs data from Internet  , Datasæt > da data from Internet  , Dataset > en data from Internet  , Dataset > it data from Internet  , Σύνολο Δεδομένων > el data from Internet  , Conjunto de datos > es data from Internet  , データセット > ja data from Internet  , Kolekce dat poskytovaná či řízená jedním zdrojem, která je k dispozici pro přístup či stažení v jednom či více formátech. > cs data from Internet  , Una colección de datos, publicados o conservados por una única fuente, y disponibles para ser accedidos o descargados en uno o más formatos. > es data from Internet  , Une collection de données, publiée ou élaborée par une seule source, et disponible pour accès ou téléchargement dans un ou plusieurs formats. > fr data from Internet  , 1つのエージェントによって公開またはキュレートされ、1つ以上の形式でアクセスまたはダウンロードできるデータの集合。 > ja data from Internet  , En samling af data, udgivet eller udvalgt og arrangeret af en enkelt kilde og som er til råde for adgang til eller download af i en eller flere repræsentationer. > da data from Internet  , Μία συλλογή από δεδομένα, δημοσιευμένη ή επιμελημένη από μία και μόνο πηγή, διαθέσιμη δε προς πρόσβαση ή μεταφόρτωση σε μία ή περισσότερες μορφές. > el data from Internet  , A collection of data, published or curated by a single source, and available for access or download in one or more representations. > en data from Internet  , Raccolta di dati, pubblicati o curati da un'unica fonte, disponibili per l'accesso o il download in uno o più formati. > it data from Internet  , قائمة بيانات منشورة أو مجموعة من قبل مصدر ما و متاح الوصول إليها أو تحميلها > ar data from Internet  ,  , http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/ Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , classe Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order Create instance of  classe <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class> - data from Internet  , Class Image of Class: http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order Create instance of  Class <http://www.w3.org/2002/07/owl#Class> - data from Internet  , Catalogued resource Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order Create instance of  Catalogued resource <http://www.w3.org/ns/dcat#Resource> - data from Internet  , dataset-78-256.png# Image of dataset-78-256.png#: https://raw.githubusercontent.com/jmvanel/semantic_forms/master/scala/forms/form_specs/dataset-78-256.png Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , 2020-03-16 A new scopenote added and need to be translated > en data from Internet  , Kolekce dat poskytovaná či řízená jedním zdrojem, která je k dispozici pro přístup či stažení v jednom či více formátech. > cs data from Internet  , Una colección de datos, publicados o conservados por una única fuente, y disponibles para ser accedidos o descargados en uno o más formatos. > es data from Internet  , Une collection de données, publiée ou élaborée par une seule source, et disponible pour accès ou téléchargement dans un ou plusieurs formats. > fr data from Internet  , A collection of data, published or curated by a single source, and available for access or download in one or more represenations. > en data from Internet  , 1つのエージェントによって公開またはキュレートされ、1つ以上の形式でアクセスまたはダウンロードできるデータの集合。 > ja data from Internet  , Μία συλλογή από δεδομένα, δημοσιευμένη ή επιμελημένη από μία και μόνο πηγή, διαθέσιμη δε προς πρόσβαση ή μεταφόρτωση σε μία ή περισσότερες μορφές. > el data from Internet  , Raccolta di dati, pubblicati o curati da un'unica fonte, disponibili per l'accesso o il download in uno o più formati. > it data from Internet  , En samling a data, udgivet eller udvalgt og arrangeret af en enkelt kilde og som der er adgang til i en eller flere repræsentationer. > da data from Internet  , قائمة بيانات منشورة أو مجموعة من قبل مصدر ما و متاح الوصول إليها أو تحميلها > ar data from Internet  , 2018-02 - odstraněno tvrzení o podtřídě dctype:Dataset, jelikož rozsah dcat:Dataset zahrnuje několik dalších typů ze slovníku dctype. > cs data from Internet  , 2018-02 - se eliminó el axioma de subclase con dctype:Dataset porque el alcance de dcat:Dataset incluye muchos otros tipos del vocabulario dctype. > es data from Internet  , 2018-02 - sottoclasse di dctype:Dataset rimosso perché l'ambito di dcat:Dataset include diversi altri tipi dal vocabolario dctype. > it data from Internet  , 2018-02 - subclass of dctype:Dataset removed because scope of dcat:Dataset includes several other types from the dctype vocabulary. > en data from Internet  , 2018-02 - subklasse af dctype:Dataset fjernet da scope af dcat:Dataset omfatter flere forskellige typer fra dctype-vokabularet. > da data from Internet  , The notion of dataset in DCAT is broad and inclusive, with the intention of accommodating resource types arising from all communities. Data comes in many forms including numbers, text, pixels, imagery, sound and other multi-media, and potentially other types, any of which might be collected into a dataset. > en data from Internet  , Denne klasse beskriver det konceptuelle datasæt. En eller flere repræsentationer kan være tilgængelige med forskellige skematiske opsætninger, formater eller serialiseringer. > da data from Internet  , This class describes the conceptual dataset. One or more representations might be available, with differing schematic layouts and formats or serializations. > en data from Internet  , Esta clase representa el conjunto de datos publicados. En los casos donde es necesario distinguir entre el conjunto de datos y su entrada en el catálogo de datos, se debe utilizar la clase 'registro del catálogo'. > es data from Internet  , Questa classe rappresenta il dataset come pubblicato dall’editore. Nel caso in cui sia necessario operare una distinzione fra i metadati originali del dataset e il record dei metadati ad esso associato nel catalogo (ad esempio, per distinguere la data di modifica del dataset da quella del dataset nel catalogo) si può impiegare la classe catalog record. > it data from Internet  , Tato třída reprezentuje datovou sadu tak, jak je publikována poskytovatelem dat. V případě potřeby rozlišení datové sady a jejího katalogizačního záznamu (jelikož metadata jako datum modifikace se mohou lišit) pro něj může být použita třída "katalogizační záznam". > cs data from Internet  , This class represents the actual dataset as published by the dataset provider. In cases where a distinction between the actual dataset and its entry in the catalog is necessary (because metadata such as modification date and maintainer might differ), the catalog record class can be used for the latter. > en data from Internet  , Cette classe représente le jeu de données publié par le fournisseur de données. Dans les cas où une distinction est nécessaire entre le jeu de donénes et son entrée dans le catalogue, la classe registre de données peut être utilisée pour ce dernier. > fr data from Internet  , Denne klasse repræsenterer det konkrete datasæt som det udgives af datasætleverandøren. I de tilfælde hvor det er nødvendigt at skelne mellem det konkrete datasæt og dets registrering i kataloget (fordi metadata såsom ændringsdato og vedligeholder er forskellige), så kan klassen katalogpost anvendes. > da data from Internet  , このクラスは、データセットの公開者が公開する実際のデータセットを表わします。カタログ内の実際のデータセットとそのエントリーとの区別が必要な場合(修正日と維持者などのメタデータが異なるかもしれないので)は、後者にcatalog recordというクラスを使用できます。 > ja data from Internet  , Η κλάση αυτή αναπαριστά το σύνολο δεδομένων αυτό καθ'εαυτό, όπως έχει δημοσιευθεί από τον εκδότη. Σε περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός μεταξύ του συνόλου δεδομένων και της καταγραφής αυτού στον κατάλογο (γιατί μεταδεδομένα όπως η ημερομηνία αλλαγής και ο συντηρητής μπορεί να διαφέρουν) η κλάση της καταγραφής καταλόγου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το τελευταίο. > el data from Internet  , Questa classe descrive il dataset dal punto di vista concettuale. Possono essere disponibili una o più rappresentazioni, con diversi layout e formati schematici o serializzazioni. > it data from Internet  , Datasamling > da data from Internet  , 39 data from Internet  ,  ,